GÅ UPP TIO KILO I HÖST!

Tung höst­pepp, bröd på ba­nan och ett lång­dopp i ka­ret.

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Kick­star­ta höst­trä­ning­en med ett trä­nings­red­skap som du kanske in­te har an­vänt för­ut, en viktväst. Kör dina van­li­ga trä­nings­pass, fast med 10 ki­los ex­tra tyngd, om du läg­ger i al­la vik­ter­na. Det kom­mer att kän­nas!

Ca­salls viktväst kos­tar 1 199 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.