SA­RAH SJÖ­STRÖM

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Ål­der: 24 år. Fa­milj:

Mam­ma, pap­pa, tre sys­kon och sam­bon Jo­han de Jong Ski­e­rus.

Bor: I Stock­holm. Gör:

Värl­dens bäs­ta kvinn­li­ga sim­ma­re med i skri­van­de stund sex ak­tu­el­la världs­re­kord. Tog fy­ra me­dal­jer i som­ma­rens sim­vm, varav tre guld. Hös­ten fort­sät­ter med världs­cup­täv­ling­ar i Hong Kong i sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.