ASFETA TAJTS

Women's Health & Wellness - - Träning - golds­heepclot­hing.com

Snart kom­mer du att blädd­ra upp si­dan 34 och bli in­spi­re­rad av ett ro­ligt trä­nings­pro­gram, men för­mod­li­gen kom­mer du ock­så att tän­ka ”Vil­ka asfeta tajts!” De blå su­per­hjäl­te­tajt­sen med 70-talsvib­bar kom­mer från ame­ri­kans­ka mär­ket Golds­heep och det går ut­märkt att be­stäl­la de­ras coo­la klä­der hit till Sverige. För­u­tom de blå tajt­sen i tid­ning­en är vå­ra fa­vo­ri­ter de här pol­ka­ran­di­ga som kos­tar cir­ka 800 kro­nor.

Taj­sen från Golds­heep är in­te ba­ra snyg­ga ut­an har ock­så en hög skön mid­ja och sit­ter grymt bra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.