Vat­ten­flas­ka 2.0

Women's Health & Wellness - - Smart Mat -

Ti­den när en vat­ten­flas­ka var en plast­grej som man kas­ta­de när den var tom är på väg att ta slut. Ett mer håll­bart tänk har gjort att al­la mo­der­na män­ni­skor nu har minst en glas­flas­ka att ha sitt vat­ten i. En­gång­skaf­fe­mug­gar dör ock­så snart ut och allt fler får ba­ris­tor­na att häl­la upp kaf­fet i med­hav­da por­tions­ter­mo­sar. Om vi nu pa­rar ter­mo­smug­gen och den håll­ba­ra vat­ten­flas­kan får vi Sa­ga­forms nya me­tall­flas­ka Hot & Cool­flas­ka som hål­ler din kal­la dryck kall och din var­ma dryck varm länge. Per­fekt för kaf­fet i bi­len el­ler smoot­hi­sen ef­ter morgon­trä­ning­en. Flas­kan blir din för 249 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.