4. RE­GEL­BUN­DET REGERAR

Women's Health & Wellness - - Smart Mat -

Se till att för­de­la mål­ti­der­na jämt över da­gen. Då kom­mer du att slip­pa soc­ker­dip­par, du kom­mer att kän­na dig mät­ta­re och slip­pa kän­na akut sug ef­ter snab­ba kol­hyd­ra­ter. Det är ock­så klokt att tän­ka li­te ex­tra på va­let av kol­hyd­rat­käl­lor och de­ras Gi-vär­de. Det du kom­mer att äta till fru­kost kom­mer näm­li­gen att på­ver­ka blod­soc­ker­sva­ret un­der res­ten av da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.