7. TRÄ­NING ÄR OSLAGBART

Women's Health & Wellness - - Smart Mat -

Ska du ba­ra gö­ra en en­da in­sats för din häl­sa så är det att rö­ra på dig. Det är in­te ba­ra bra för blod­tryc­ket, ap­titre­gle­ring­en och söm­nen. Det ren­sar ock­så bort skad­li­ga äm­nen som bil­das vid stress, det ver­kar an­ti­de­pres­sivt, för­bätt­rar in­lär­ning­en, mins­kar ris­ken för de­mens och hjärt- och kärl­sjuk­do­mar och – in­te minst – så för­bru­kar det ener­gi vil­ket är per­fekt för den som be­hö­ver gå ner i vikt.

Ha som mål att va­ra ak­tiv cir­ka 60 minuter var­je dag. Du mås­te in­te springa el­ler gym­ma, ut­an all form av rö­rel­se som gör att krop­pen ökar sin ener­gi­för­bruk­ning räk­nas. Det går även bra att de­la upp des­sa 60 minuter i kor­ta­re se­kven­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.