FLEXIBEL

Women's Health & Wellness - - Mode -

Svårt att hit­ta lus­ten att trä­na upp din rör­lig­het? Viss­te du att du kan bli starkare om du ock­så blir rör­li­ga­re? Ge­nom att öka sin ROM (Range of Mo­tion, rö­rel­se­om­fång) och kom­ma dju­pa­re i öv­ning­ar kan du öka styr­kan mer än om du ba­ra kom­mer en li­ten bit.

Trö­ja & tajts, 449 re­sp 399 kro­nor, Drop of mind­full­ness. Ör­hänge med fjä­der, 299 kro­nor, Pi­pols Ba­zaar. Skor, 1 699 kro­nor, Adi­das by Stel­la Mc­cart­ney.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.