FOKUSERAD

Women's Health & Wellness - - Mode -

Bra re­sul­tat krä­ver fo­kus på passen. Lätt för att tap­pa trå­den om du trä­nar själv? 1. Skriv upp pas­set i te­le­fo­nen så att du in­te be­hö­ver fun­de­ra. 2. Ta fram al­la red­skap du be­hö­ver di­rekt . 3. Sätt te­le­fo­nen i flyglä­ge. 4. Trä­na gär­na med ryg­gen mot spe­geln.

Tajts, 800 kro­nor, Ri­via Sports. Huv­trö­ja med nät, 149 kro­nor, Gi­na Tri­cot. Skor, 900 kro­nor, ASFVLT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.