SKÖN

Women's Health & Wellness - - Mode -

Se till att chil­la mel­lan passen. Om trä­ning­en ska fort­sät­ta att va­ra ro­lig, se till att du in­te gör den till ett job­bigt ”mås­te” ut­an ett lust­fyllt ”vill”. Hur du lyc­kas med det? Jo, ge­nom att lå­ta krop­pen åter­häm­ta sig, äta myc­ket och god mat, so­va gott, hänga med vän­ner­na och kra­mas. Ja, ge­nom att lå­ta trä­ning­en bli en na­tur­lig del av ett ba­lan­se­rat liv som du äls­kar.

Jac­ka, 2 500 kro­nor, Pu­ma x Sop­hie Web­s­ter co-lab. Shorts 700 kro­nor, Pu­ma x Sop­hie Web­s­ter co-lab. Topp 250 kro­nor, Mon­ki. Skor, 900 kro­nor, ASFVLT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.