KRISTINAS BÄS­TA GÅ NED I VIKT-KNEP:

Women's Health & Wellness - - Smart Mat -

Kas­ta ut vå­gen (strun­ta i vad du väger, ut­gå i stäl­let från hur du kän­ner dig i krop­pen och om om­fång­et mins­kar.)

Fo­ku­se­ra på mät­tan­de mat – det vill sä­ga med myc­ket pro­te­in och fib­rer. Varm mat mät­tar bätt­re än kall.

Ät re­gel­bun­det, men småät in­te.

Ät or­dent­ligt vid hu­vud­må­len.

Fros­sa i grön­sa­ker. Drick in­te ka­lo­ri­er.

Skip­pa allt som har en söt smak.

Und­vik snab­ba kol­hyd­ra­ter.

Rör på dig – slö­sa med ener­gi!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.