Bli fri från dina glas­ö­gon och lin­ser!

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Ca­pio Me­docu­lar är till för dig som vill ha det bäs­ta för ögo­nen. Det spe­lar ing­en roll om du är när­synt, över­synt el­ler astig­ma­tisk. Vi lo­var dig en trygg och sä­ker be­hand­lings­me­tod som är bäst läm­pad för att kor­ri­ge­ra just ditt syn­fel.

Vi har mer än 25 års er­fa­ren­het av syn­fel­so­pe­ra­tio­ner. Få ett syn­bart bätt­re liv – ring 020-22 00 02 för att bo­ka ett be­döm­nings­be­sök el­ler be­sök me­docu­lar.se/wh för att ta del av ett er­bju­dan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.