NYSTART FÖR ETT SKÖ­NA­RE DU

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Mer trä­ning och bätt­re mat bru­kar va­ra de själv­kla­ra för­änd­ring­ar­na när man tän­ker nystart. Men vi tän­ker bre­da­re än så och ger dig, till­sam­mans med Ce­ci­lia Gustafs­son, fem tips för ett skö­na­re du – in­i­från och ut.

wo­mens­he­alth.se/blog/ nystart­s­pe­ci­al-sko­na­re-du/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.