Ri­se and shi­ne, för bö­veln!

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Det är nu du mås­te pas­sa på! När na­tu­ren fort­fa­ran­de är grön, morg­nar­na ljum­ma och luf­ten kris­pig. Sug in li­te frisk luft, oav­sett om du cyklar till job­bet, sät­ter dig på bal­kong­en el­ler tar en löp­tur. Njut av mor­gon­lju­set in­nan det är bor­ta. Aj, så flås­hur­tigt och kläm­migt det där lät, och jag för­står om du har lust att läg­ga hund­bajs i min brev­lå­da när jag sä­ger att det är här­ligt att gå upp ti­digt, men jag me­nar det. Vi le­ver hal­va året i kom­pakt mör­ker och när det svarta kry­per sig på kom­mer du att ång­ra dig om du in­te njöt när tid fanns. Så ri­se and shi­ne för bö­veln!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.