Starkare in­un­der

Women's Health & Wellness - - Träning -

Lo­vi­sa Lof­san Sand­ström har gett ut många trä­nings­böc­ker som rik­tar in sig på kvin­nor och trä­ning, men ing­en har känts så an­ge­lä­gen som den ny­as­te, Lof­sans un­der­verk, som fo­ku­se­rar på bäc­ken­bot­ten­trä­ning och trä­ning av de dju­pa mag­musk­ler­na. En bra pre­sent till den ny­bliv­na mam­man, din egen mam­ma, till dig själv el­ler din sys­ter – al­la kvin­nor, allt­så. Norsted­ts för­lag, 185 kro­nor. An­na-le­na Pet­ter­son, trä­nings­re­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.