Kit­ta dig för sömn

De här pry­lar­na kan fak­tiskt få dig att so­va bätt­re och läng­re.

Women's Health & Wellness - - Träning -

Fitbit Al­ta HR Det här smi­di­ga ak­ti­vi­tets­ban­det kan re­gi­stre­ra dina sömn­möns­ter. 1 799 kro­nor, du­s­tin.com.

Säng­klä­der i lin Säng­klä­der i lin kom­mer att hål­la dig sva­la­re om nat­ten. 699 kro­nor, H&m.se

L’oc­ci­ta­ne La­ven­der Eau de Co­log­ne Spraya lug­nan­de la­ven­del­doft på dina säng­klä­der. 489 kro­nor, ele­ven.se.

Mur­grö­na En lätt­skött växt som är en rik­tig luft­re­nar­hjäl­te. Skaf­fa en re­jält stor till sov­rum­met. Finns för en bil­lig pen­ning i din närms­ta blo­m­af­fär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.