MBT EL­LER DIRT

Women's Health & Wellness - - Träning -

Cy­kel är ju in­te ba­ra en trä­nings­form. Du kan väl­ja att cykla länge på lands­väg på en ra­cer – lands­vägscy­kel. Vill du in i sko­gen kan du för­stås kö­ra MTB – mountain­bi­ke. Då cyklar du ge­nom ruff ter­räng, of­ta helt ut­an sti­gar. Vill du trixa och hop­pa med cy­keln kan du skaf­fa en lätt­han­ter­lig dirt­bi­ke som har läg­re ram och är an­pas­sad för just trix. Långt ifrån lands­vägscyk­ling. Cyk­ling är en bred sport.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.