Ru­mänska marklyft

Women's Health & Wellness - - Träning -

Stå höft­brett med föt­ter­na, knä­na lätt böj­da och håll en skiv­stång med handryg­gar­na fram­åt, fram­för lå­ren (a). Spänn ma­gen och fäll höf­ten så att över­krop­pen lu­tar fram med rak rygg och skiv­stång­en kom­mer ne­dan­för knä­na (b). Rä­ta på

dig med hjälp av bak­si­dor­na. Gör åt­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.