HÅLL TYST DÄR BAK!

Women's Health & Wellness - - Coach -

7 av 10 kvinn­li­ga bil­fö­ra­re får kom­men­ta­rer om sin bil­kör­ning av nå­gon näs­vis pas­sa­ge­ra­re, en så kal­lad back­seat dri­ver. En un­der­sök­ning vi­sar att fram­för allt kvin­nor som drab­bas av det här kan bli osäk­ra på sin kör­ning och till slut und­vi­ker att kö­ra bil helt. Så, vi kan väl sä­ga att om man in­te har nå­got snällt att sä­ga så är man en tyst pas­sa­ge­ra­re från och med nu.

Käl­la: You­gov

FO­TO: THINKSTOCK

Var­för in­te skip­pa bå­de bak­sä­te och back­se­at­dri­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.