HÅLL­BART

Women's Health & Wellness - - Coach -

Sat­sa på håll­ba­ra in­sat­ser i dina lå­dor, gär­na i trä el­ler bam­bu. Det är snyggt, hål­ler länge och hjäl­per till att minska plast­ber­get i värl­den. Finns i al­la pris­klas­ser, från ett par hund­ra kro­nor till ett par tu­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.