# 5 SNAB­BA TIPS!

Women's Health & Wellness - - Coach -

Ce­ci­lia Du­berg tar dig i han­den och le­der dig fram till hös­tens hälso­mål.

For­mu­le­ra må­len så att du läng­tar ef­ter att nå dem.

Sätt mål som du kan på­ver­ka och som är in­om din kon­troll.

Ta in­te för sto­ra kliv fram­åt. Ska­pa små, små nya va­nor.

Rik­ta in dig på vad du tän­ker gö­ra, in­te på vad du in­te tän­ker gö­ra. Vi­su­a­li­se­ra hur det känns när du är fram­me, hur det dof­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.