Ro­man­tikrus­ning

Women's Health & Wellness - - Mode -

Det blir den brit­tis­ka de­sig­nern Er­dem Mo­ra­li­oglu som kom­mer att stå bakom H&M:S näs­ta sam­ar­betskol­lek­tion. Er­dem som har röt­ter i bå­de Ka­na­da och Tur­ki­et och är känd för si­na ro­man­tis­ka lång­klän­ning­ar och blom­möns­ter. Hans kre­a­tio­ner kan för­flyt­ta vem som helst till en 1800-talsmål­ning. Släpp fram din in­re ro­man­ti­ker den här hös­ten, kol­lek­tio­nen släpps den and­ra no­vem­ber. Ett hett tips är att kö­pa en blå­sa till näs­ta bröl­lop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.