Kristin Kas­per­sen

Från mor­gon­stress till mor­gon­mys – Kristin Kas­per­sens nya mor­gonru­ti­ner blev en bok. WH fick en prat­stund med en yo­giskt lugn kvin­na med hund­ra bol­lar i luf­ten.

Women's Health & Wellness - - Innehåll -

… om hur hon lärt sig hit­ta lug­net i det hy­per­ak­ti­va, an­vän­da sin ADHD som su­per­kraft och ge var­je dag en bra start.

FO­TO: MI­KAEL GUSTAV­SEN

TEXT:AN­NA-LENA PET­TER­SON FO­TO: MI­KAEL GUSTAV­SEN HÅR & SMINK: AN­NA FRID

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.