Vinn!

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Må­na­dens brev/mejl/in­lägg får ett kit med här­li­ga, eko­lo­gis­ka skön­hets­pro­duk­ter från Moon­sun: Body hair & so­ap, Body lo­tion, Body scrub, Cle­an­sing cream, Fa­ce cream och Fa­ce oil. To­talt vär­de: 1 858 kro­nor. www.moon­sun.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.