REDAX TIP­SAR

Women's Health & Wellness - - News -

Ta-daa! Här har du åt­ta höj­da­re ur ma­ga­si­net du hål­ler i. Vad vill du lä­sa först?

76 Låt det blom­ma un­der ar­mar­na. Vi har tes­tat eko­de­os. 42 Ma­ten som fak­tiskt gör dig gla­da­re. 83 Höj vär­men till ligg­dags. 30 Un­der­ba­ra un­der­lag! 36 He­la krop­pen får sitt – helt ut­an red­skap.

52 Här får du lun­chen som i en li­ten ask! HUGG TAG I DET­TA FÖRST OM ... du vill lun­cha ro­li­ga­re

27 En ef­ter­rätt du all­tid får un­na dig – yo­ga! 22 Bli helt hög på löp­ning

HUGG TAG I DET­TA FÖR ATT … få upp­le­va Run­ner’s high

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.