HÖG PÅ LÖP­NING!

Trix­en som ger dig run­ner’s high.

Women's Health & Wellness - - Innehåll - Text: An­na-lena Pet­ter­son

Al­la, åt­minsto­ne al­la som spring­er, kän­ner till run­ner’s high –käns­lan man får när en­dor­fi­ner­na kickar in och man full­stän­digt fly­ger fram med ett lyc­ko­rus. Men det är långt ifrån al­la gång­er man når dit. En li­ten miss i pla­ne­ring­en kan ta dig från en run­ner’s high till en run­ner’s low.

Det be­hö­ver in­te hand­la om en formsvac­ka el­ler så, ut­an om små­sa­ker som stör, som kanske in­te sab­bar trä­ning­en men som gör att pas­set in­te känns så där gött som man vill att det ska gö­ra. Många gång­er hand­lar det om små­sa­ker som din egen kropp stäl­ler till med. Men det fi­na i den här kråk­sång­en är att det går att fö­re­byg­ga många av pro­ble­men med enk­la knep. Allt för att du ska få upp­le­va run­ner’s high.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.