OM DU HAR ...

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

3 MI­NU­TER

Sur­fa in på vår sys­ter­tid­ning run­nersworld.se och klic­ka på Chal­leng­e21k. De sö­ker nu 21 tje­jer till Tjej­mi­len 21K, lop­pet som er­sät­ter Wo­men’s He­alth Half Ma­rat­hon. Sam­ma sträc­ka och ba­na, ba­ra nytt namn. Nytt för i år är att du som in­te ti­di­ga­re har sprung­it en halv­ma­ra kan få möj­lig­het att till­sam­mans med 20 and­ra tje­jer få per­son­lig coach­ning, start­kit, start­plats och trä­nings­träf­far in­för lop­pet den 21 april Sista an­sök­nings­da­tum: 10 de­cem­ber. Ta chan­sen!

7 MI­NU­TER

Klipp ut ad­ventska­len­dern på si­dan 74 som WH:S Ann-so­fi Löf­gren har knå­pat ihop för att det ska slå gnis­tor om dig och din part­ner i de­cem­ber. Klist­ra upp på kar­tong och pla­ce­ra i ditt sov­rum.

10 MI­NU­TER

Ge dig ut på lun­chen och la­pa sol – dags­lju­set är vik­tigt för din dygns­rytm. När du ex­po­ne­ras för det blå lju­set kom­mer din kropp att ut­sönd­ra mer sömn­hor­mon fram­åt kväl­len. Och du kom­mer au­to­ma­tiskt att gäs­pa ti­di­ga­re och vil­ja gå och läg­ga dig fö­re mid­natt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.