… & 3 HÅR­DA

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Jag äls­kar att få böc­ker i jul­klapp. Här är mi­na tre höstfa­vo­ri­ter som jag hop­pas lig­ger un­der din gran.

HUR JAG LÄRDE MIG ATT FÖR­STÅ VÄRL­DEN

Hans Ros­ling Man­nen som gjor­de värl­den be­grip­lig och som gick bort all­de­les för ti­digt och när vi be­höv­de ho­nom som mest. Hans me­mo­a­rer är vik­ti­ga, in­tres­san­ta och väl­skriv­na.

KRAMA MIG HÅRT DIN JÄ­VEL

Vill­fa­rel­ser Instagram­kon­tot Vill­fa­rel­ser har vux­it och bli­vit en bok, trö­jor och prints. Boken som sam­lar en del fa­vo­ri­ter och många nya pär­lor i form av kor­ta träff­säk­ra textra­der och svart­vi­ta bil­der. En ro­lig och skrämmande bläd­der­bok.

JU­LIA & PAUL

Pe­ter Frö­berg Id­ling Hur ha­de det bli­vit om Sve­ri­ge ha­de valt re­vo­lu­tion år 1917? En bild av hur det kun­de ha bli­vit får du i den här ro­ma­nen, skri­vet med ett un­der­bart språk och där den al­ter­na­ti­va nu­ti­den mest skym­tar som ett mörkt vä­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.