VÄTSKEFYLLD SKYDDSKUDDE

Women's Health & Wellness - - Träning Scoop! -

Om du får blå­sor på föt­ter­na när du spring­er en run­da i di­na nya lö­par­s­kor be­ror det på att krop­pen skyd­dar sig. Om du ska­dar hu­den ge­nom att till ex­em­pel ska­va den mot en sko så kom­mer krop­pen att fyl­la en blå­sa med väts­ka på plat­sen för att ska­pa en skyddskudde för att skyd­da un­der­lig­gan­de väv­nad. Det gör ont, men är in­te far­ligt och mot­ar­be­tas bäst med skav­sårsplås­ter.

Källa: Me­di­cal News To­day

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.