85%

Women's Health & Wellness - - Träning Scoop! -

AV SVENS­KA MAM­MOR SOM IN­TE TRÄ­NAR SKUL­LE VIL­JA GÖ­RA DET. SAM­MA UNDERSÖKNING VI­SAR ATT SJU AV TIO ISTÄL­LET PRIORITERAR HUSHÅLLSARBETE. MEN SÅ HAR IN­TE MIND­RE ÄN SEX AV TIO DÅ­LIGT SAMVETE FÖR ATT DE IN­TE TRÄ­NAR MER. HMM, ÄR DET DAGS FÖR ETT REDIGT GREPP OM JÄMSTÄLLDHETEN I SVENS­KA FA­MIL­JER EL­LER BA­RA VI­SA ATT DET ÄR OK ATT HA BARNVAKT NÄR MAN SKA TRÄ­NA? Källa: Friskis och Svet­tis/novus

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.