Bö­nor på mjöl­hyl­lan

Women's Health & Wellness - - Smartmat Scoop! -

De nya mjöl­sor­ter­na från Kungsör­nen in­ne­hål­ler en li­ten del rot­frukts- el­ler bön­mjöl. En bra och en­kel idé för att öka nä­rings­in­ne­hål­let i pann­ka­kor el­ler fi­ka­bröd. An­de­len må va­ra li­ten, 10–15 pro­cent, men det är bätt­re än ing­et. Mjö­let kos­tar 20 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.