Hej hår!

Women's Health & Wellness - - Skönhet Scoop! -

Den au­stra­li­en­sis­ka hår­vårds­mär­ket Hel­lo hair kas­tar sig in på den svens­ka mark­na­den via bland an­nat ly­ko.se och ele­ven.se. De­ras pro­duk­ter är fria från pa­ra­be­ner, sul­fa­ter och si­li­ko­ner för att va­ra snäl­la bå­de mot hå­ret och mil­jön. Hår­mas­ker­na, som kos­tar 279 kro­nor är fa­vo­ri­ter­na, men även det mil­da scham­pot och bal­sa­met (279 kro­nor styck) är ka­non.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.