Pan­sex­u­ell

Women's Health & Wellness - - Kärlek & Sex Scoop! - Källa: RFSL

En per­son som kan at­tra­he­ras av en per­son oav­sett kön. Att man väl­jer be­grep­pet pan­sex­u­ell i stäl­let för bi­sex­u­ell är för att man an­ser att det finns fler kön än två.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.