8:00

Women's Health & Wellness - - Res Med Wh - www.ka­jak­berlin­tours.de

Se sta­den vak­na från vatt­net Flo­den Spree fly­ter ge­nom sto­ra de­lar av Ber­lin, och pas­se­rar många av de mest iko­nis­ka se­värd­he­ter­na. Run­tom i stan finns fle­ra oli­ka ka­ja­kut­hy­ra­re, som lå­ter dig ut­nytt­ja den­na fly­tan­de re­surs till max. Välj an­ting­en att padd­la på egen hand och be­ställ hämt­ning av ka­ja­ken när du är klar. El­ler hop­pa på nå­gon av de många or­ga­ni­se­ra­de rund­tu­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.