12:30

Women's Health & Wellness - - Res Med Wh -

Be­sök brunch­him­len I Ber­lin äter man fru­kost dyg­net runt, och gär­na ute. Många re­stau­rang­er ser­ve­rar da­gens vik­ti­gas­te mål när du vill. För ett li­ka smak­rikt som este­tiskt till­ta­lan­de skrov­mål, tes­ta bak­nings­gu­run Cynt­hia Bar­comis kafé Bar­comi’s i Mit­te. En fi­ka­in­sti­tu­tion se­dan mer än 20 år till­ba­ka med en ge­ne­rös me­ny fylld av fra­si­ga ba­gels och frukt- och bär­top­pad yog­hurt.

@cynt­hi­a­bar­comi

FO­TO:OLIVERHALLMAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.