10:00

Women's Health & Wellness - - Res Med Wh -

Höj tem­pe­ra­tu­ren Bastu- och bad­hus­kul­tu­ren har lång histo­ria i lan­det, och Ber­lin är ing­et un­dan­tag. Ef­ter en frisk start på da­gen pas­sar få sa­ker bätt­re än att chec­ka in på Stad­t­bad Neukölln, ett an­rikt bad­hus byggt i ne­o­klas­sisk stil re­dan 1912. Här kan du dop­pa dig i bå­de var­ma och kal­la bad, el­ler vär­ma dig i ba­stun. Var be­redd på att upp­le­vel­sen kan bli re­la­tivt av­klädd. Att va­ra na­ken of­fent­ligt är ing­et kons­tigt i Tyskland. För ett lyx­i­ga­re al­ter­na­tiv, kol­la även in hip­pa spa­mec­kat Liquid­rom vid Pots­da­mer Platz.

FO­TO:ANDREASLEHNER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.