19:30

Women's Health & Wellness - - Res Med Wh -

Bir­cher­mel­lis Ing­en­stans är den­na nyt­ti­ga geg­ga be­stå­en­de av müs­li, mjölk el­ler yog­hurt, nöt­ter, frukt el­ler bär så po­pu­lär som i Ber­lin. Mel­lan må­len ses lo­kal­bor­na mum­sa den från bör­jan schwei­zis­ka häl­so­spe­ci­a­li­te­ten bir­cher­müs­li ur plast­mug­gar näs­tan of­ta­re än de stres­sar för­bi med en kaf­fe. Ef­ter en för­hopp­nings­vis svet­tig stund på flyg­plat­sen be­hö­ver du fyl­la på de­på­er­na, så pas­sa på att sma­ka du ock­så!

FO­TO: BEAU GILLES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.