20:30

Women's Health & Wellness - - Res Med Wh -

Kung­lig kimchi Den här Kreuz­berg-fa­vo­ri­ten bru­kar av Ber­lin-fin­sma­ka­re li­te ned­lå­tan­de be­skri­vas som en ”svenskfa­vo­rit”. Men vem bryr sig om mid­dags­va­let in­te är 100 pro­cent unikt när ma­ten är så un­der­bar? Kimchi prin­cess ser­ve­rar väl­gjor­da, smak­ri­ka ko­re­ans­ka rät­ter, själv­klart med syr­lig kimchi i cent­rum för många av num­ren på me­nyn. Ibland ac­kom­pan­je­ras kä­ket av en di­sco-dj, och då kan lätt en my­sig mid­dag spil­la över i drin­kar och en natt på stan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.