CAROLINE ”CAR­RO” HJELT

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

ÅL­DER: 30 FA­MILJ:

”En un­der­bar mo­dern fa­milj och pojk­vän.” BOR:

Just nu Sve­ri­ge, men an­nars Los Ang­e­les. Upp­vux­en i Ax­els­berg ut­an­för Stock­holm. TRÄNINGSBAKGRUND:

”Jag kom­mer från en fa­milj som trä­nar mas­sor. Min pap­pa ut­bil­dar sig till PT nu, du ska se hans six­pack! Och min fas­ter (Ca­ri­ta Le­sche, en av Sve­ri­ges främs­ta grupp­trä­nings­in­struk­tö­rer och le­dan­de in­om pi­la­tes i Sve­ri­ge, reds anm) har all­tid va­rit en stor trä­nings­före­bild.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.