KÖTTBULLEMATRISEN

Women's Health & Wellness - - Smart Mat -

Ett re­cept på en bra kött­bul­le kan va­ra su­peren­kelt: 500 gram kött, en rå­gad te­sked salt, li­te svart­pep­par, ett ägg och en halv de­ci­li­ter strö­bröd. När du har gjort ba­sen kan du spin­na loss helt fritt och läg­ga till go­da och ovän­ta­de kryd­dor och ingre­di­en­ser som du själv tyc­ker om. Den här ma­tri­sen gör att du en­kelt kan blan­da och ska­pa din fa­vo­rit­kött­bul­le. Välj en in­gre­di­ens från var­je rad el­ler blan­da fle­ra och ska­pa nå­got unikt. El­ler vänd på si­dan och la­ga nå­gon av vå­ra fa­vo­ri­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.