TID ATT BROMSA?

Women's Health & Wellness - - Coach scoop! -

En bra, lätt­för­stå­e­lig och ro­lig bok om vad som hän­der i krop­pen när man är på väg in i väg­gen och vil­ka var­nings­sig­na­ler man kan tit­ta ef­ter. Den ger ock­så prak­tis­ka tips om hur man duc­kar för väg­gen om den när­mar sig. Boken är skri­ven av An­na Vol­tai­re som job­bar som lä­ka­re och dess­utom har sex barn. In­nan väg­gen ges ut av Ord­be­ro­en­de för­lag och kos­tar cir­ka 185 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.