TRISS MOT FLYGRÄDSLA

Women's Health & Wellness - - Coach scoop! -

Du sit­ter på 10 000 me­ters höjd i en me­tall­cy­lin­der. Om nå­got går snett har du ing­en­stans att ta vägen. Det är in­te kons­tigt att flygrädsla all­tid lig­ger på topp tio bland fo­bi­er. Men viss­te du att flyg­ning är det säk­ras­te sät­tet att re­sa? Jo, det fun­kar ju bra i te­o­rin, men många blir än­då räd­da och det kan va­ra ett pro­blem om man re­ser i tjäns­ten el­ler ba­ra vill åka på se­mes­ter. Lind­ra ång­es­ten med de här tre tip­sen:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.