3 X BARNSLIGT PÅ CATWALKEN

Hös­tens mo­de­vec­kor är av­kla­ra­de och al­la barn­domsnostal­gi­ker går en strå­lan­de vår till mö­tes. En­hör­ning­ar, snö­vit och le­go är ba­ra någ­ra av al­la lek­sa­ker som hit­tar en plats i mo­det.

Women's Health & Wellness - - Mode scoop ! -

My Litt­le Po­ny­nostal­gi­ker kan i vår bä­ra de gul­li­ga häs­tar­na på t-shirts och hand­väs­kor tack va­re mo­de­hu­set Mo­schi­no.

Ba­len­ci­a­ga sam­ar­be­tar med Crocs och ska­par tugg­gum­misro­sa skor med pla­tå­su­la och pins. Stjärn­fall, ugg­lor och da­ta­spels­blom­mor de­ko­re­rar.

Barns­li­ga fla­mingo­väs­kor gör vä­sen av sig hos Ma­ry Katrant­zou, men hen­nes kjol gjord av le­go väc­ker an­tag­li­gen flest barn­domsmin­nen till liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.