*TSH – vad­då?

Women's Health & Wellness - - På Djupet -

Med ett van­ligt blod­prov kan du få ve­ta om du li­der av hy­po­ty­re­os. Man tit­tar då på hal­ten av TSH, ett hor­mon som ut­sönd­ras av hy­po­fy­sen och re­gle­rar hur myc­ket äm­nes­om­sätt­nings­hor­mon sköld­kör­teln ska pro­du­ce­ra. Har du höga hal­ter av TSH har du tro­li­gen lå­ga hal­ter av sköld­kör­tel­hor­mo­ner­na T3 och T4, det vill sä­ga att sköld­kör­teln in­te pro­du­ce­rar till­räck­ligt med de hor­mo­ner som re­gle­rar vår äm­nes­om­sätt­ning. Ibland ger dock des­sa pro­ver inga ut­slag och du kan be­hö­va tes­ta hal­ten av så kal­la­de Tpo-an­ti­krop­par. Är des­sa höga kan det be­ty­da att krop­pens eget im­mun­för­svar är i gång med att an­gri­pa skölkör­teln .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.