15:30

Women's Health & Wellness - - Res Med Wh -

Sörp­la nud­lar Mon­sieur Vu­ong är en li­ten, pigg vi­et­na­me­sisk re­stau­rang som bli­vit nå­got av en in­sti­tu­tion i Mit­te. Här ser­ve­ras smar­rig phó med späns­ti­ga nud­lar och mas­sor av ko­ri­an­der. Ett be­sök är ett mås­te, även om kön kan va­ra lång.

@mon­sieur_vu­ong

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.