3 MJUKA KLAP­PAR…

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Trä­nings­klä­der är trå­kigt att kö­pa, roligt att få. Mi­na he­tas­te mjuka klap­par är de här tre:

KARI TRAA-BEHÅ

299 kro­nor Den nät­ta be­hån Var ger till­räck­ligt stöd för en mind­re byst och sit­ter otro­ligt skönt ut­an att kän­nas som en rust­ning.

HO­LISTIC WEAR-T-SHIRT

350 kro­nor Ok, in­te di­rekt trä­nings­klä­der, men jag äls­kar Ho­listic We­ars snyg­ga bud­skaps­trö­jor ska­pa­de av su­per­trä­na­ren Ce­ci­lia Gustafs­son. Trö­jor­na har hon som hob­by, så le­ve­rens­ti­der­na va­ri­e­rar, men de är så vär­da att vän­ta på.

NIKE PRO SPARKLE

450 kro­nor Glitt­ra ikapp med jul­gra­nen i Ni­kes nya glitt­ri­ga trä­nings­tights. Det är in­te ba­ra snyg­ga ut­an ock­så su­per­skö­na att trä­na i, som Ni­kes tights bru­kar va­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.