VAD­DÅ VE­GANSK?

Women's Health & Wellness - - Skönhet Scoop! -

Har du tit­tat på en skön­hets­pro­dukt som det står ”Ve­gansk” på och und­rat vad ex­akt det be­ty­der? Vad är det i en ma­sca­ra som gör att den är, el­ler in­te är ve­gansk? Ve­gansk, oav­sett om det gäl­ler mat el­ler hud­vård, in­ne­bär att det in­te in­ne­hål­ler nå­got som kom­mer från djur­ri­ket. In­om skön­hets­pro­duk­ter kan det till ex­em­pel va­ra bi­vax, ho­nung, ge­la­tin, la­no­lin (ull­fett), al­bu­min (ägg­vi­ta) och kol­la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.