GÖR DET SJÄLV!

3 re­cept för en väl­närd hy

Women's Health & Wellness - - Skönhet -

Däm­pa med ho­nung

Ho­nung är an­ti­in­flam­ma­to­riskt och fun­kar ut­märkt på ak­ne. Lägg på en klick på ir­ri­te­rat om­rå­de och låt ver­ka i cir­ka 10 mi­nu­ter in­nan du tvät­tar bort med vat­ten.

Blek med ci­tron

Har du fått miss­fär­ga­de nag­lar är det en­kelt åt­gär­dat. Gnid nag­lar­na med ci­tron, låt ver­ka en stund, skrubba för­sik­tigt med na­gel­bors­te, skölj bort och smörj med ol­ja – ta­da!

Stärk hu­den in­i­från

Chi­a­frön är ri­ka på ome­ga 3 och zink – top­pen för hu­den. Om du trött­nat på chi­a­pud­ding är ett tips att boos­ta di­na ba­nan­pann­ka­kor med chi­a­frön – ger bra ener­gi ef­ter trä­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.