UPPFRÄSCHARE!

Women's Health & Wellness - - Skönhet - AV:NINAJAKOBSON

Spre­ja li­te fram­för da­torn. Räd­da hu­den un­der flyg­ning­en. El­ler an­vänd ba­ra för att det är skönt. En fa­ce mist är en an­siktssprej som du kan ha un­der el­ler över ma­ke­up, för att frä­scha upp hu­den un­der da­gen, till­fö­ra fukt om du är torr el­ler hjäl­pa till att hål­la smin­ket på plats – bland an­nat. WH gui­dar till sju skö­na va­ri­an­ter med oli­ka funk­tio­ner. ÅTERFUKTANDE Be­hän­dig li­ten flas­ka som ger skönt fukt­till­skott. Cactus Flo­wers & Ti­be­tan Gin­seng Hyd­ra­ting Mist, Ki­ehl’s, 150 kr/75 ml. KLIMATSMART

Lyx­ig sprej som med an­tiox­i­dan­ter ska skyd­da hu­den mot för ti­digt åld­ran­de ge­nom att stänga ute för­ore­ning­ar. An­ti Pol­lu­tion, Ver­so, 400 kr/50 ml. FÖRBEREDANDE

An­vänd fö­re founda­tion för en slä­ta­re yta och när du är klar för att sät­ta smin­ket på plats. Ma­ke-up Set­ting Spray, The Bo­dy Shop, 95 kr/60 ml. LYSTERGIVARE Ger söm­ni­ga an­sik­ten ome­del­bart och fräscht glow, med hjort­ron och C-vi­ta­min. Va­lo Glow Re­fresh Hyd­ra­ting Vi­ta­min C Mist, Lu­me­ne, 249 kr/100 ml. DA­GEN EF­TER

Fan­tas­tiskt dof­tan­de sprej med ko­kos­vat­ten som pig­gar upp. Hango­ver 3-in-1 Rep­le­neshing Pri­mer & Set­ting Spray, Too Fa­ced, 345 kr/120 ml. LUGNANDE

Skön sprej som är ex­tra snäll mot ir­ri­te­rad och rod­nan­de hud. Hav­re, ka­mo­mill och aloe ve­ra är någ­ra av de ingre­di­en­ser som lug­nar. Ultracal­ming Mist, Der­ma­lo­gi­ca, 420 kr/177 ml. VÅRDANDE

Snäl­la bak­te­ri­er gör den här spre­jen mer hud­vår­dan­de än många and­ra. In­ne­hål­ler bå­de pro­bi­o­ti­ka och pre­bi­o­ti­ka som ska skyd­da och stär­ka hu­den. Sen­si­ti­ve To­ner, Es­se, 449 kr/100 ml.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.