Var­för swaj­pa hö­ger?

Women's Health & Wellness - - Kärlek & Sex Scoop! - Källa: Sci­ence­o­fre­la­tions­hips.com

Vad är det som gör att nå­gon i ögon­blic­ket väl­jer att swaj­pa hö­ger på en per­son på Tin­der? Det be­stäm­de sig Jour­nal of so­ci­al and per­so­nal re­la­tions­hips sig för att ta re­da på. Re­sul­ta­tet blev som föl­jer:

33 % Du är snygg. 21 % Du kla­rar gall­ring­en. 15 % Du ver­kar in­tres­sant. 12% Jag swaj­par hö­ger nu och be­stäm­mer mig se­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.