TIPS FÖR EN PER­FEKT VI­NYA­SA

Tes­ta de här fy­ra enk­la tip­sen för ef­fek­ti­va­re och skö­na­re rö­rel­ser.

Womens Health - Yoga (Sweden) - - KAPITEL 5 -

RIK­TA BLIC­KEN FRAM­ÅT UN­DER PLAN­KA OCH ARM­HÄV­NING. Det hjäl­per till att sträc­ka ut brös­tet och hål­la ryg­gen rak. Und­vik att krö­ka den öv­re de­len ryg­gen, nå­got som be­las­tar kapp­mus­keln.

HÅLL IN ARM­BÅ­GAR­NA MOT KROP­PEN I ARM­HÄV­NING och job­ba med ned­re de­len av ma­gen in­nan du sjun­ker ned. Det är bra om du har smär­tor i kors­ryg­gen el­ler en över­rör­lig rygg­rad.

LÅT IN­TE AX­LAR­NA SJUN­KA NER UN­DER ARM­BÅ­GAR­NA NÄR DU GÖR ARMHÄVNINGAR. Att ax­lar­na sjun­ker för långt kan sli­ta på le­der­na.

RIK­TA BLIC­KEN (IN­TE HE­LA HU­VU­DET) UPP­ÅT I KOBRAN OCH UPP­ÅT­GÅ­EN­DE HUND. Den här håll­ning­en hjäl­per dig att slapp­na av i nac­ken. Und­vik även ”gam­nac­ke”. Pres­sa ax­lar­na nedåt och bort från öro­nen, och lyft ge­nom bröst­be­net. Då kom­mer det att kän­nas mycket bätt­re att gö­ra öv­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.